Społecznie odpowiedzialni

Społecznie odpowiedzialni

Franklin – firma odpowiedzialna społecznie. Tak chcielibyśmy funkcjonować.
Franklin jest firmą o określonym profilu, zajmującą się konkretntą działalnością usługową, to jest spedycją, transportem i magazynowaniem towarów oraz logistyką kontraktową. Oprócz jednak działań stricte powiązanych z charakterem naszej działalności gospodarczej staramy się także podejmować i współuczestniczyć – w ramach funkcjonowania w społeczności lokalnej – w inicjatywach społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Nie ograniczmy się tylko do prowadzenia własnego biznesu i nie koncentrujemy się tylko na sobie i swoich problemach lub sukcesach. Chcemy – na miarę swoich możliwości – pomagać innym, a także inspirować do dalszej pomocy. Pragniemy współtworzyć otaczającą nas rzeczywistość. Staramy się szukać rozwiązań, które pozwolą nam zmieniać siebie i swoje otoczenie na lepsze.
Nie ograniczmy się tylko do prowadzenia własnego biznesu i nie koncentrujemy się tylko na sobie i swoich problemach lub sukcesach. Chcemy – na miarę swoich możliwości – pomagać innym, a także inspirować do dalszej pomocy. Pragniemy współtworzyć otaczającą nas rzeczywistość. Staramy się szukać rozwiązań, które pozwolą nam zmieniać siebie i swoje otoczenie na lepsze.

Fast

Fair

Flexible

„Dopóki nie zdobędziemy się na maleńki dobry uczynek, dopóty nie stać nas będzie na większy”.
autor: Nikołaj Gogol

Firma Franklin od zapowiedzi i chęci przechodzi do konkretnych czynów. Jeśli pojawiają się możliwości, chętnie wspieramy słowem, gestem a przede wszystkim konkretnym działaniem.

logo-zsp

Wspieramy edukację młodych

Często i chętnie wspomagamy placówki oświatowe – z naszej pomocy skorzystały już m.in. Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku, Szkoła Podstawowa w Kamnicy, Szkoła Podstawowa nr 3 w Miastku, Państwowa Szkoła Muzyczna w Miastku, Przedszkole Miejskie nr 3 w Miastku, a także poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miastku. We wrześniu 2018 r podpisaliśmy umowę partnerską z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, dzięki czemu młodzi ludzie kształcący się na kierunku spedycja będą mogli wiedzę teoretyczną połączyć z praktyką. Na potrzeby dydaktyczne pomogliśmy wyposażyć salę edukacyjną w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Miastku

Pomagamy potrzebującym

Nasze działania kierujemy również w stronę niesienia pomocy potrzebującym. Z naszego wsparcia skorzystał Dom Readapcyjno-Kryzysowy „Teen Challenge” w Winiarczykówce. Jest to ośrodek pomagający ludziom wychodzącym z bezdomności. Zaangażowaliśmy się także w zorganizowanie Pikniku „Integracja na Tak” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Miastku.

Wspieramy sport

Nie zapominamy także o lokalnej działalności sportowej. Na terenie gminy Dąbie w woj. lubuskim, gdzie mieści się magazyn naszej firmy, z naszego wsparcia skorzystały dwie drużyny piłkarskie.

Dzielimy się przez "Szlachetną Paczkę"

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Jest to akcja polegająca na pomocy bezpośredniej, w której darczyńcy przygotowują paczki dla konkretnych rodzin znajdujących się w potrzebie. Do akcji oprócz samej firmy zawsze z chęcią dołączają się pracownicy.

Wspieramy Szpital

Wspieramy również szpital miastecki.

Skontaktuj się z nami