Misja firmy

Misja firmy

Odpowiedzialność firmy Franklin:

  • prowadzenie rzetelnego i uczciwego biznesu zarówno w stosunku do Klientów, Podwykonawców i pracowników,
  • tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej wewnątrz firmy, gwarantującej pracownikom przestrzeganie ich praw oraz możliwości rozwoju,
  • działalność na rzecz społeczności w której firma funkcjonuje, a więc uczestnictwo w akcjach charytatywnych, pomocowych, wparcie finansowe, wykorzystanie możliwości organizacyjnych i logistycznych firmy, organizacja imprez itp.

Fast

Fair

Flexible

Skontaktuj się z nami